____________________PROČ KOUKAT NA REALITY SHOW, KDYŽ TOHLE JE REALITA?!_____________________

27. 8. 2003 - ohz blokují na hraničním přechodu v Chotěbuzi ilegální litevský transportér koní odsouzených na smrt

17. prosince 2006 v 13:08 | lidskebestie.blog |  Jak lidé pomáhají?
27. 8. 2003 - ohz blokují na hraničním přechodu
v Chotěbuzi ilegální litevský transportér koní odsouzených na smrt
Že přes území České republiky projede každý rok statisíce zvířat končících po strastiplné cestě na jatkách, to není žádnou novinkou. Nevítanou novinkou pro všechny osoby zodpovědné za tyto transporty bolesti, strachu a zlámaných kostí se stala blokáda transportu koní přímo na hraničním přechodu v Chotěbuzi, která odhalila základní nedostatky. Přestože ohz odsuzují veškeré transporty se živými zvířaty tahané lidskými parazity na zvířecím utrpení za tučný bakšiš po celé EU, tedy i transporty, které jsou podle pravidel agrobyznysu pokládány za zcela v pořádku, upozorňujeme i na nedodržování těchto standardů. Zdá se například, že v Chotěbuzi neplatí nejen směrnice pro mezinárodní přepravu zvířat, ale je zde i nouze o veterináře a lidi schopné vzhlédnout od orazítkovaných papírů na korbu transportéru a pochopit, že tu někdo podvádí. A jak to v takových případech bývá, je snazší vyřešit následek než příčinu: zatkněme aktivisty a transportér bez ohledu na reálný stav pustíme! Koňský salám je přece důležitější než koně.
Středa 27. srpna 2003 mohla být na hraničním přechodu v Chotěbuzi a na veterinární stanici v polských Zebrzydowicích dalším obyčejným dnem, kdy sem jako obyčejně přijelo několik transportů s koňmi, telaty, dospělým dobytkem, apod. Jako obyčejně by se provedla vykládka jednoho nebo dvou transportérů (každopádně však pouze koní), jako obyčejně by si veterinář přistavil svůj nezbytný žebřík k transportu se živými zvířaty, provedl důkladnou, asi třicetisekundovou kontrolu, podepsal papíry a pustil by nevyložená, neodpočinutá, bučící, vystresovaná a hladová zvířata dále na cestu jen co by řidiči dopili svůj horký šálek levného kafe.
Jenže ta středa byla trochu jinou středou. ohz na tento den připravili až do posledních okamžiků pečlivě utajovanou akci s cílem zablokovat jeden z takových jakobykontrolovaných transportů, ukázat stav zvířat a požadovat také zákaz mezinárodních transportů na úrovni EU i vjezd takových transportů na území ČR.
Vše vypuklo krátce před 11 hodinou dopolední, kdy byl na polsko-českém hraničním přechodu vytipovaný litevský transportér s koňmi k blokádě. Byl vybraný z toho důvodu, že v ten samý den, 27. 8. 2003, nebyl na veterinární stanici v Zebrzydowicích, čímž došlo k základnímu porušení směrnic pro mezinárodní přepravu zvířat - vyložení zvířat na 24 hodin k odpočinku. V areálu stanice byly jiné dva transporty zvířat, krátce před osmou hodinou ranní sem dorazil třetí transport s telaty.
V okamžiku, kdy řidiči vyřídili formality a transportér vyjel z hraničního přechodu na silnici vedoucí na výpadovku do Českého Těšína kolem hraničního přechodu v Chotěbuzi, ho těsně před křižovatkou předjela naše spojka, zpomalila a dala tak čas ukrytým aktivistům na jeho úplné zastavení a zablokování. Část aktivistů dala pod kola transportéru klíny, další část vylezla na střechu přívěsu, rozvěsila transparenty a zbytek aktivistů se rozestavěl kolem transportu.
Nejprve bylo nutné zhodnotit zdravotní stav koní (společně se studenkou České zemědělské univerzity, která se již od dětství věnuje koním) a stav transportéru (ve smyslu plnění směrnic pro mezinárodní přepravu zvířat). Většina zvířat byla již starších, využívaných v zemědělství. Někteří koně nesli na těle stopy od hrubého zacházení (bití), jednomu ze zvířat tekla z nozder krev, další koně měli do krve, vinou špatného vázání na transportu, rozedřenou kůži nad nozdrami. Dva staří koně v transportu byli ani ne v polovině cesty již velice vyčerpaní a apatičtí. Z hlediska směrnic pro mezinárodní přepravu zvířat byly zjištěny tyto nedostatky: navzdory bezmála třicetistupňovému vedru nebyla zapojena ventilace, koně byli neoddělení podle pohlaví (valaši a klisny vedle sebe), což se projevovalo velkým neklidem. Dále v zásobníku na transportéru nebyla žádná voda ani nic, čím by případně mohli být koně napojeni. Nejpodstatnějším nedostatkem však byl ten fakt, že zvířata nestrávila 24 hodin na veterinární stanici v Zebrzydowicích. Aktivisté ohz v ten samý den blokády ráno sledovali dění v areálu - žádný litevský transportér zde nebyl, ani zde neprobíhala žádná taková nakládka koní. K technickému stavu transportéru lze vznést námitky na výrazné opotřebení pneumatik.
Na základě těchto zjištěných nedostatků jsme proto požadovali přivolání veterináře, který by vše zdokumentoval a nařídil vrátit zpět tento transport na vykládku a odpočinek zvířat. Byli jsme rozhodnuti transportér blokovat až do okamžiku, kdy této zcela opodstatněné žádosti bude vyhověno. Aktivisté se mezitím starali o napájení a uklidňování koní. Že tato zvířata nebyla vyložena, natož napojena, potvrzuje i spotřebovaných 250 litrů vody (!), přichystané aktivisty ohz, kterou koně vypili během tříhodinové blokády. Nakonec jsme zvířatům rozdali i několik posledních kilogramů jablek nakoupených pro aktivisty jako malé občerstvení.
Během tříhodinové blokády transportu koní probíhala jednání s policií, kdy jsme požadovali přivolání veterináře, zdokumentování nedostatků a vykládku koní na veterinární stanici. Jediné, co byla policie schopna během těchto tří hodin udělat, bylo zkontrolovat doklady, jejichž obsah byl v plném rozporu s tím, co zjistili ohz. Pro policejního ředitele byla nejvíce směrodatná razítka stvrzující vykládku, dobrý zdravotní stav zvířat a další náležitosti. Kdyby měl řidič vezoucí koně v papírech potvrzeno že veze ovce vydlabané z jantarového dřeva, zřejmě by se neprobral ani kdyby jej některý z koní nadzvedl kopytem. Policejní ředitel, se kterým jsme jednali, přestože stál a jednal s námi v bezprostřední blízkosti transportu, ani jednou nezvednul hlavu směrem ke koním, aby se na vlastní oči mohl přesvědčit, že transportér skutečně vykazuje nedostatky a zvířata nejsou v pořádku.
Protože se stále nedostavil žádný veterinář, ani nebyla snaha veterináře přivolat (pane Dubne, mluvčí Státní veterinární správy, pane Holejšovský, řediteli Státní veterinární správy - kde jsou ty vaše přísné kontroly a veterináři na hranicích, snad ne jen v tiskových zprávách?), část aktivistů přistoupila k odváženému činu: dokud nebude zdokumentovaný stav zvířat a transportér vrácený zpět na vykládku, zablokují vlastními těly celý hraniční přechod.
Aktivisté blokovali hraniční přechod asi 15 minut, během nichž se stačila vytvořit několikasetmetrová kolona automobilů. Následně byli vyzvaní zástupcem policejního ředitele, který se nejen nepředstavil, ale také neměl na sobě uniformu nebo jakékoliv označení prokazující příslušnost k policii, k ukončení blokády. Odvážní aktivisté výzvu samozřejmě neuposlechli a následně byli policisty odvlečeni a pozatýkáni. Na tomto místě musíme vyslovit pochvalu a uznání všem policistům (samozřejmě s výjimkou policejního ředitele a jeho zástupce) přítomným u blokády hraničního přechodu i transportu: chovali se velice vstřícně, přátelsky a v žádném případě proti žádnému aktivistovi nepoužili jakékoliv násilí. Někteří policisté, poté co byl vydán rozkaz k odvlečení a zatčení aktivistů, se aktivistům omlouvali - ještě před samotným zásahem jsme jim totiž promluvili do srdce a zřejmě probudili sympatie. Na policejní stanici už to bohužel tak příjemné nebylo. Pozatýkaným aktivistům bylo sděleno obvinění z přestupku, který se dále bude řešit na úřadech v místech jejich bydliště. Protože policisté odmítli vydat kopii obvinění, odmítl mluvčí ohz podepsat cokoli, k čemu mu nebude vydána kopie. Zbytek policistů pak na hraničním přechodu v Chotěbuzi odstranil klíny zpod kol transportu a tento ilegální transportér mohl bez nápravy nedostatků pokračovat v cestě. V cestě pokračovaly i další čtyři transporty, které po blokádě zůstaly na polské straně. Zvířata ze tří transportů nebyla na veterinární stanici vyložena, došlo tedy k porušení směrnic. Ale to nás již neudivuje, protože například 21. 8. 2003 takových transportů vjelo na území ČR celkem pět…
Zjištěné nedostatky při této akci i našich dalších rešerších v Polsku a českém pohraničí začínají zřejmě odkrývat skandál v mezinárodní přepravě zvířat na východní trase. Dochází zde totiž pravidelně k ignoraci a nedodržování směrnic pro přepravu zvířat. Obáváme se, že Státní veterinární správa, stejně jako Ministerstvo zemědělství tak manipulují s veřejným míněním, když ve svých tiskových zprávách hovoří o poklesu přepravy zvířat přes naše území a zavedení přísných kontrol. Kde byly tyto kontroly 27. 8. 2003, stejně jako v další dny investigací ohz? Něco tu nehraje. A ohz si na to hodlají posvítit - tato blokáda totiž nebyla v našich aktivitách zaměřených na mezinárodní přepravu zvířat v žádném případě posledním slovem!
Děkujeme všem aktivistům, kteří nás v tento den podpořili - řada z nich si brala kvůli této akci dovolenou, další část tak smysluplně využila poslední prázdninové dny volna. Děkujeme jim také za projevenou odvahu a všechny chválíme za příkladné chování během akce i zatýkání. Chvilka na policejní stanici není nic ve srovnání s celoživotním utrpení zvířat ve velkochovech, laboratořích, kožešinových farmách nebo transportech…
Zpráva o blokádě proběhla v hlavním televizním zpravodajství ČT, Novy a Primy, stejně jako na Českém rozhlase 1 a Českém rozhlase Ostrava. Dále o ní referoval Blesk, Právo, Impuls, Lidové noviny a internetové zpravodajské portály (Ekolist, Izurnal, Novinky). Většina občanů ČR se tak dozvěděla o účasti naší země na zbytečných transportech smrti a skandálním jednání policie.
Na závěr ještě jednou stanovisko ohz: Je-li otázkou, co je špatného na těchto transportech, pak jedinou správnou odpovědí je, že všechno. I kdyby všechny transporty byly v souladu s pravidly pro přepravu živých zvířat, nic by to nezměnilo na tom, že jediný dobrý transport je žádný transport!
Chcete být informováni o dalších aktivitách ohz (nejen) ve věci mezinárodních transportů zvířat? Staňte se našimi členy! ohz momentálně také potřebují finance na realizaci dalších aktivit souvisejících jednak s transporty zvířat (realizace blokády nás přišla na 12 000 Kč), ale také na úhradu vystavených pokut (jejich konkrétní výše není jistá - u každého aktivisty se může pohybovat ale max. do výše 1 000 Kč, zatčených aktivistů bylo 17) a v neposlední řadě pro naše další aktivity související s propagací práv zvířat. Podpořte práci ohz Vaším finančním darem prostřednictvím poukázky C (na požádání zašleme předtištěnou) nebo na účet 391 001 7024/0400 v Živnostenské bance. Děkujeme!
Foto blokády, koní a zatčení aktivistů ohz, copyright 2003 ohz
(Klikněte na foto pro zobrazení ve vyšším rozlišení)


Tak to je on - jeden z transportů smrti. Dnes
blokovaný...

Nový standard dezénu pneumatik...

První řidič v duchu počítá ztráty svých špinavých
peněz

Druhý řidič rezignovaně pochoduje sem a tam

Bez komentáře...

Během svého života tento kůň neměl asi moc
štěstí na hodné lidi

Jeden z vyčerpaných koní. Kdyby byl vylo-
žený na veterinární stanici, snad by cestu
do Itálie mohl přestát na nohou. Teď stěží...

Bez komentáře...

Bez komentáře...

Bez komentáře...

Do krve odřená kůže nad nozdrami vinou špat-
ného vázání

Napájení koní

Zbytky posledních jablek

Krvácející nozdry

Blokáda hraničního přechodu

Pan policejní ředitel marně vyzývá k ukončení
blokády - když žádný veterinář, tak i my ne-
ustoupíme!

Náprava nedostatků transportu se vyřešila zat-
čením aktivistů...

Transportér jede dále....

A hranicemi projíždějí i další transporty, dosud
držené na polské straně, opět s nedostatky nebo
se zvířaty nevyloženými na veterinární stanici...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 pája pája | E-mail | Web | 23. prosince 2006 v 12:23 | Reagovat

Ty lidi jsou fakt hnusný kreténi. Co dělaj tim neviným koním to je strašný!!! To samý bych udělala já jim!!!

2 jája jája | 5. ledna 2007 v 1:36 | Reagovat

jo, sežrala bych je. Oko za oko...

3 monika monika | 10. února 2007 v 13:04 | Reagovat

Mno tak my se ségri jsme včera najeli na jeden blog,a pouštěly si při tom titanic,a když si vezmete že ty zvířata trpěly za živa,tak se to vážně nedá zastavit ten pláč.

4 pontypoo pontypoo | 14. března 2007 v 15:34 | Reagovat

no je to hrozný takovedle zachazeni!!ale jak se tedkon koukám na tende blog,jsem ráda a příjemně mě překvapuje,že ještě existují lidé,kteří bojují za práva těch,kteří si to neumí vybojovat sami.. :o)

5 Katis Katis | 5. dubna 2007 v 8:53 | Reagovat

To je strašný....ty lidi co jim tohle dělaj jsou naprostý kreteni!!!!Já bych ty lidi dala do kamionů..uvázala je a pěkně nechala trpět jako musej ty němý nevinný tváře....A nechápu ty policajty....jim je nsad uplně jedno,co tam viděli..oni prostě zatknout ty co chtěj pomoct těm chudinkám ....a ty zrůdy nechaj na svobodě

6 zapomenout zapomenout | E-mail | 17. března 2008 v 20:18 | Reagovat

Jak jde takovýmto případům zabránit? Pomůžou petice nebo něco jiného? Prosím, kdo máte zkušenosti s podobnými případy, napište, jak by se to dalo řešit. Myslím, že transporty koní patří mezi nejnechutnější záležitost :( Ale nikdo s tím nic nedělá. Nevěřím, že lidé jsou tak lhostejní, možná jen neví, jak na to. Jako já. Pokud by to nějak šlo, chtěla bych pomoci, jakkoli. Třeba běháním po ulici a sháněním podpisů. Proto prosím, dejte vědět, jak můžu pomoci!

7 zuzinec zuzinec | 17. května 2008 v 20:36 | Reagovat

DĚS A HRŮZA CHUDÁCI CO SE DÁ DĚLAT KDYBY JIM ASPON PÍCHLI INJEKCI HNED NMEBO SE JE SNAŽILI VYLÉČIT JENŽE JE VŠECKO DRAHÝ JAKO PRASE KDYŽ S TIMA KONMA NEUMÍ ZACHÁZET TAK AT SI JE NEPOŘIZUJOU

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama