____________________PROČ KOUKAT NA REALITY SHOW, KDYŽ TOHLE JE REALITA?!_____________________

Umírají kvůli kouření-Tabák.výzkum v USA

14. prosince 2006 v 19:09 | lidskebestie.blog.cz |  ___testování - články

TABÁKOVÉ VÝZKUMY VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Úvod

Od roku 1975, kdy byla Británie šokována fotografiemi psů beagle, donucených kouřit cigarety, které byly uveřejněny v národních denících, je Spojené Království pověstné přísným omezením pokusů se zvířaty. Byl vydán zákaz, používat při zkouškách tabákových výrobků psy a kočky při plném vědomí, který podle Ministerstva vnitra stále platí. Poradní orgán vlády - The Animal Procedures Comittee (Výbor pro záležitosti zvířat) pravidelně, od doby svého založení roku 1987, sleduje žádosti na provádění pokusů se zvířaty, včetně těch pro výzkum tabáku. V roce 1993, po několika letech, během nichž byl zaznamenán nízký počet pokusů, neuvedly statistiky Ministerstva vnitra žádné žádosti o povolení testů, které by měli prokázat neškodnost tabáku.
Bližší ověření faktů však ukazuje, že situace je horší, než se může na první pohled zdát. Od přijetí Animals ACT roku 1987 bylo v Británii provedeno 3.077 pokusů se zvířaty, které měli zjistit, jeli tabák "bezpečný". Tyto statistiky však opomíjejí většinu ostatních, s výzkumem tabáku spojených pokusů se zvířaty. Když BUAV v roce 1989 odhalila pokusy s kouřením, při nichž byly v nemocnici sv. Tomáše v Londýně použiti greyhoundi, bylo nám řečeno, že tyto pokusy nebyly zahrnuty do statistiky "výzkum tabáku", ale do statistiky "výzkum znečištění životního prostředí". Mnoho podobných pokusů jejichž cílem je očividně prozkoumat vliv tabáku a kouření, může být ve statistice zařazeno pod zcela jinou kategorii. Ve skutečnosti nemáme o množství v Británii provedených pokusů ani ponětí.
Jak bylo řečeno výše - Výbor pro záležitosti zvířat by měl sledovat všechny pokusy s tabákem, při nichž byla použita zvířata. Tento výbor se nechal slyšet: "...obvyklý postup je takový, že všechny žádosti o vydání licence pro projekty... testující tabákové výrobky... jsou předloženy Výboru k projednání..." .
a také toto:
"Licence pro všechny projekty, tedy i pro projekty, které používají tabák, jsou samozřejmě předkládány Ministerstvem vnitra našemu Výboru k posouzení."
Ve svých výročních zprávách zaznamenává APC pouze několik návrhů na výzkum tabáku, z čehož se usoudilo, že počet provedených pokusů a použitých zvířat je nízký. Avšak ze zprávy APC za rok 1993, zveřejněné v listopadu 1994 vyplynulo, že tento výbor dostává informace pouze o projektech, které zahrnují podání tabáku nebo tabákových výrobků zvířatům při vědomí. Tento podstatný detail znamená, že zřejmě bylo provedeno mnohem více pokusů s tabákem, které se nevešly do statistik a ani do zpráv výboru APC.
BUAV věří, že všechny pokusy při nichž se používá tabák, by měli být zakázány. Používat zvířata ke studiu pro ně nepřirozených činností je neetické. Navíc je dostatek lidských subjektů na nichž mohou být prováděny klinické pokusy. Fakt, že v zemi s údajně nejlepšími zákony na ochranu laboratorních zvířat je možné provádět podobné pokusy, svědčí o tom, jak rozšířené jsou zkoušky tabáku na zvířatech.

POKUSY

I. Vliv cigaretového kouře, nikotinu a oxidu uhelnatého na prostupnost stěny tepen.
V nemocni sv. Tomáše bylo na jeden pokus použito celkem 21 psů greyhound. Byli uspáni a do artérií a krčních žil jim byly zavedeny sondy z umělé hmoty. Další sonda jim byla zavedena do průdušnice a na její začátek přidělán mechanizmus na držení cigarety. Na zadních končetinách byla psům otevřena stehení tepna... Kolem odhalených steheních tepen byly uloženy speciální pouzdra (kapsule), pomocí nichž se měřila prostupnost stěny tepen. Sedm psů vdechovalo kouř ze čtyř cigaret s vysokým obsahem nikotinu a dehtu po celých 5 hodin. Ostatní zvířata vdechovala nikotin a oxid uhelnatý. Na konci pokusu byla zvířata usmrcena. "Díky" pokusu se došlo k tomu, že kouření může poškodit prostupnost stěny tepen a může souviset s arterosklerózou.
Že kouření je jednou z hlavních příčin arterosklerózy, bylo už velmi dobře známo a výzkumníci dokonce připustili, že "Arteroskleróza je podstatně lidská nemoc..." Údaje získané epidemiologickým výzkumem lidí poskytují mnohem užitečnější a vhodnější informace než násilné a umělé pokusy podobného druhu. Když byly detaily pokusu provedeného nemocnicí u sv. Tomáše uveřejněny v tisku, vyvolaly veřejné pobouření nad tím, že se psi ještě stále používají k pokusům.
II. Srovnání jedovatosti vdechovaného kouře z kreteku (hřebíčkové cigarety) a z amerických cigaret.
V Huntingtonově výzkumném centru v Hrabství Cambridge bylo provedeno několik pokusů, v nichž se srovnávala jedovatost normálních cigaret a Indonézského kreteku (tabák smíchaný s hřebíčkem). Při jednom pokusu bylo 60 krys nuceno vdechovat kouř buď z normálních cigaret nebo z kreteku, a to po dobu delší než 90 minut denně, po 14 dnů. Pak byly krysy usmrceny a pečlivě pitvány. Výsledky ukázaly, že kretekový kouř není škodlivější než kouř z normálních cigaret. To se shodovalo s výsledkem pokusů, při kterých byli použiti křečci.
Tento druh pokusů má malou či téměř žádnou hodnotu pro posouzení vlivu kreteku na lidské zdraví. Autoři připouštějí, že krysy, připoutané k inhalačním trubicím, během inhalace utrpěly stres. Je známo, že stres ovlivňuje fyzické zdraví. Navíc nebyly podány žádné důkazy na vysvětlení toho, proč by výsledky získané u krys měli být platné i pro lidi. Studie lidských kuřáků kreteku by byly samozřejmě užitečnější a humánnější.
Hustingtonovo výzkumné centrum je smluvní testovací laboratoř, která provádí pokusy na základě smluv se svými klienty. Žel nemáme o sponzorech této studie žádné informace.
III. Národní Institut pro výzkum srdce a plic.
V tomto londýnském Institutu byly nedávno provedeny série pokusů, mezi nimiž byly i pokusy s vystavováním krys a morčat cigaretovému kouři. Všechny pokusy jsou navzájem velmi podobné, takže popíšeme pouze jeden.
Neznámo kolik morčat bylo uspáno a skrze uměle udělaný otvor v hrdle jim byla do plic zavedena sonda. Byly jim podány různé léky a některým morčatům byl do plic vháněn cigaretový kouř. Zvířata byla zabita a plíce pitvány. Autoři připouštějí, že hodnota jejich výsledků pro lidi není známa. Platnost výsledků získaných při průzkumu morčat ještě nebyla potvrzena na lidských dýchacích cestách.
Cílem takovýchto pokusů není ani tak výzkum tabáku, jako spíš jeho použití co by prostředku k jiným cílům, např. k zužování průdušek. Vzhledem k tomu, že britské statistiky říkají, že nejméně od roku 1987 nebylo při "tabákových" pokusech použito jediné morče, lze se právem domnívat, že tyto pokusy byly patrně zařazeny pod některé méně problematické kategorie.

Závěry

Vzhledem k tajnostem, které obklopují pokusy se zvířaty, a to hlavně v tak problematické oblasti jako jsou pokusy s tabákem, že tato část zprávy BUAV není pochopitelně zcela úplná. Nicméně informace, které zde uvádíme jsou velice znepokojivé. Navzdory zdánlivému úbytku pokusů ve vládních statistikách a navzdory pozornosti, kterou tomuto tématu věnuje Výbor pro záležitosti zvířat by bylo chybou spokojit se s výzkumem tabáku prováděným ve Velké Británii. Výzkum tabáku je v UK rozšířený a jeho rozsah není známý. BUAV žádá vládu, aby za veřejný závazek vyhlásila zrušení všech pokusů s tabákem nebo s kouřením, při kterých se používají zvířata.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama