____________________PROČ KOUKAT NA REALITY SHOW, KDYŽ TOHLE JE REALITA?!_____________________

Květen 2007

Jedno fakt ošklivý video....

31. května 2007 v 12:52 | Peťulla |  Videa

Pár info a postupy

30. května 2007 v 20:21 | Peťulla |  Info, fakta
LOV TULEŇU
Jelikož tuleni nepovažují člověka za nepřítele, jdou mu vstříc a jejich mláďata jsou pak ubita tyčí s ostrým hrotem, nebo utloukána o kusy ledu. Lovci z nich stáhnou kožešinu a krvavé tělo odhodí. Zůstává po nich trpící tulení matka, která nedokáže své mládě bránit.

<-- Zabíjení elektrickým proudem
  • Kožich je luxus za cenu smrti!
  • Kožichy nosí překrásná zvířata a šerední bezcitná lidé!

  • Nejvíce celosvětově rozšířená metoda zabíjení norků je udušení: CO nebo CO2 . Lišky jsou nejčastěji zabíjeny elektrickým proudem. Elektrody napojené na baterii jsou zaraženy do tlamy a vsunuty do konečníku zvířete.
  • V roce 1994 bylo na celém světě pro svůj kožich zabito 22.615.000 norků a 3.159.000 lišek.
  • Nedávné vyšetření odhalilo, že v Rusku jsou zabíjeni mroži, tuleni a šedé velryby na krmení pro kožešinové velkofarmy. Vyšetřovatelé nalezli tyto farmy obklopené kostrami nespočetných mořských savců, sklady plné hnijícího masa z velryb, mrožů a tuleňů. V roce 1994 navštívili vyšetřovatelé WSPA velkofarmu v Rusku, která měla kapacitu 20.000 lišek a 120.000 norků. Zvířata byla krmena kusy tuleních mláďat a v lednici jich bylo 2 500.

ZAbíjení pro hadry

30. května 2007 v 20:20 | Peťulla, tyranazvirata.blog.cz |  ___vybíjení zvířat - články
Kožich je luxus za cenu smrti! Kožich znamená pro určitou část veřejnosti synonymum pro vytoužený přepych a symbol společenské prestiže. Málokdo si však uvědomuje, že v dnešní době a zejména v našem podnebném pásmu je to především symbol krutosti a lhostejnosti lidí. Rok co rok jsou milióny zvířat, která svůj kožíšek k životu bezpodmínečně potřebují, usmrcovány člověkem jen kvůli zbytečnému módnímu doplňku. Způsobů, jak získat kožešinu, existuje několik. Všechny mají stejného jmenovatele: týrání a smrt původních majitelů kožichu.

Lov kožešinových zvířat

Lov je nejstarší metodou získávání kožešin. Vynálezem čelisťových pastí se stal jednou z nejkrutějších. Pasti jsou kladeny ve volné přírodě na odlehlých místech na zvířecích stezkách. Většina pastí je konstruována tak, že se po došlápnutí zvířete na terčík v pasti čelisti prudce sklapnou a oběť sevřou. Mnohé typy pastí mají mají čelisti opatřeny ozubením, které zvířatům znemožňuje vyproštění se z pasti. Chyceným zvířatům tak kromě bolestivého sevření způsobují hluboká zranění.Drobní hlodavci, malé šelmy, nebo ptáci bývají často chyceni za krk, nebo uprostřed těla, což pro ně znamená při síle pružiny nepředstavitelné utrpení. Insinkt velí chyceným zvířatům bojovat a snažit se uniknout, což zejména u matek vede k odkousávání si sevřených končetin. Zvířata, kterým se z pasti podaří uniknout však brzy umírají na infekci nebo vykrvácení. Většina obětí se však stává kořistí lovců, kteří je surově dobíjejí, nebo na nich lovec stojí, dokud je neudusí.
V pastech zůstávají hladovějící a trpící bolestí a mrazem i několik dní. Drobná zvířata jsou napadána šelmami bez možnosti útěku. Pasti na vodní zvířata, jako jsou bobři a norci jsou kladeny tak, aby se zvíře utopilo. Veverky, lasičky a kuny jsou chytány do pastí na stromech, kde pak visí desítky hodin jako snadná kořist pro dravé ptáky.
Pasti si své oběti nevybírají, proto až 2/3 ulovených tvorů jsou ptáci, kočky, psi, laně, ježci a jiná zvířata, která však představují pro lovce pouhý odpad. Přestože je používání čelisťových pastí v řadě zemí (včetně ČR) zakázáno, ročně v nich najde smrt přes padesát miliónů zvířat. Nahrážkou čelisťových pastí mají být oka, léčky a železa, která se však čelisťovým pastem v krutostech vyrovnají.

Chov - kožešinové farmy

Existuje milná domněnka, že pěstování zvířat na kožešinových farmách je humánnější způsob získávání kožešin, než je lov. Slovo "farma" vzbuzuje představu svobodného a otevřeného prostoru. Ve skutečnosti je to způsob pouze snadnější pro člověka, ekonomičtější, ovšem pro zvířata znamená ještě věští utrpení, než chycení do pasti. Bolesti a strádání několika hodin či dnů zvířat lovených, jsou při chovu zvířat nahrazeny celoživotním strádáním a smrtí mnohdy stejně, nebo i více drastickou.
Zvířata jako nutrie, bobři, norci, lišky nebo lasičky jsou druhy, jejichž teritoriální působnost je i několik kilometrů čtverečních. V klecích 40x40x40 cm je jim jakýkoliv pohyb znemožněn a ani náhražky v podobě výběhů nemohou uspokojit jejich přirozené potřeby - běhat, hrabat, plavat či šplhat. Pro druhy, které nejsou domestikované, je život od narození do smrti v kleci každodenním stresem a utrpením!
Chovatelé, jejichž jediným kritériem je kvalita kožešiny a výsledný zisk tak nejenže omezují přirozenost zvířat, ale navíc je záměrně vystavují extrémním podmínkám, aby se produkce "zefektivnila". Čím větší mráz, tím lepší kožešina. Proto jsou zvířata ponechávána ve vlhkých a chladných místnostech, v horších případech vystavována přímému mrazu bez možnosti úkrytu, výstavby pelíšku či hnízda. Nejvíce trpí nutrie, které mají tlapky potaženy tenkou blankou. Musí neustále přešlapovat, protože jim tlapky přimrzují k podlaze klecí. Podlahy klecí jsou z ocelových jemných mříží či pletiva, které se jim zařezává do tlapek a při usilovné snaze se podhrabat si lámou o drátěná oka drápky.
Po celý krátký život jsou zvířata krmena jednotvárnou stravou, kaší, která je bohatá na živiny podporující růst kožešiny. Aby chovatelé nemuseli zvířatům čistit jídelní misky, tak raději kaši rozmazávají po mřížích klecí. V zimních měsících zvířatům jazýčky při slízávání potravy ke mřížím přimrzají, což jim způsobuje zbytečná zranění. Svou přirozenou touhu běhat se zvířata snaží naplnit běháním po kleci dokola a to je silně deprimuje. Jinak samotářská zvířata se chovají v klecích i po šesti, což vyvolává v takto extrémních podmínkách útočnost a kanibalismus. Slabší jedinci jsou buď ušlapáni, ohryzáni nebo ukousáni svými spoluvězni.

Usmrcování kožešinových zvířat

Když najde čas a kožich zvířete je "zralý" a vhodný pro zpracování na "kvalitní lidský kožich" dochází k usmrcování chovaných zvířat. Metody zabíjení jsou stejně drastické, jako samotný chov. Při usmrcování platí jediné pravidlo: nepoškodit kožešinu. Zabíjí se lámáním vazu, škrcením, jedem v potravě či injekční stříkačce, elektrickým proudem - zvířeti je vsunuta jedna elektroda do tlamičky a druhá do konečníku, nebo výfukovými a dalšími jedovatými plyny. Jsou to kožešinové popravy, nazývané "kožešinové žně", kdy jsou po tisících masakrovány celé chovy. Některé neodborně

Lov tuleňů

Jednou z nejzrůdnějších metod získávání kožešin je lov tuleních mláďat. Mláďatům zůstává bělost jejich kožíšku pouze během prvního měsíce jejich života, a proto je musí lovci zabíjet během krátké doby v co největším množství. Jelikož tuleni nepovažují člověka za nepřítele, jdou mu vstříc a jejich mláďata jsou pak ubita tyčí s ostrým hrotem, nebo utloukána o kusy ledu. Lovci z nich stáhnou kožešinu a krvavé tělo odhodí. Zůstává po nich trpící tulení matka, která nedokáže své mládě bránit. Každým rokem jsou v Rusku, Kanadě, Grónsku, Norsku aj. zemích zabity desetitisíce tuleních mláďat. Obětavé boje členů Greenpeace dokázaly snížit odbyt tuleních kožešin, EU vydala zákaz dovozu tuleních kožešin. Lov ovšem pokračuje!

Kolik stojí kožich?

Pro výrobu jednoho kožichu je třeba zabít: 65 norků, nebo 130 činčil, nebo 10 jezevců, nebo 27 tchořů, nebo 60 zajíců, nebo 14 vyder, nebo 11 stříbrných lišek, nebo 50 minků, nebo 100 veverek, nebo 9 bobrů, nebo 4 leopardy, nebo 18 červených lišek, nebo 15 rysů, nebo 125 hranostajů, nebo 12 ocelotů.... pro kožichy a různé upomínkové předměty se také zabíjejí psi a kočky!
Děsivé počty že?
Provedené metody usmrcování zvířata jen omráčí, takže zvířata jsou potom stahována ZAŽIVA!!!

Konec testování výrobků na zvířaech?

30. května 2007 v 20:19 | Peťulla |  ___testování - články
11.5.2007 - Konec testování výrobků na zvířatech?
Evropská komise koncem dubna představila své aktivity v oblasti výzkumu zaměřeného na omezení testování na zvířatech. Za posledních 20 let se Evropa dostala na špičku v cíleném nahrazování experimentování na zvířatech jinými metodami.
Vývoj nových testovacích technik a hodnocení jejich kvality se soustředí na pokročilejší výzkumné projekty, které jsou financovány programy EU a koordinovány Generálním ředitelstvím pro výzkum a Společným výzkumným centrem Evropské komise. Biotechnologická revoluce uplynulých let spouští vlnu změn právě v oblasti postupného snižování testování nových produktů na zvířatech až po úplné vyloučení takového testování.
Každým rokem se k pokusům využívají desítky miliónů zvířat, mezi něž nejčastěji patří myši, potkani, králíci, morčata, opice, ale i psy, kočky a další zvířata. V České republice se k těmto účelům využívá ročně několik set tisíc zvířat, v rámci celé Evropské unie je toto číslo vyšší než 10 miliónů a na celém světě pak je počet odhadován na 100 miliónů zvířat, které jsou využívány k pokusným laboratorním účelům.
Hlavním cílem těchto pokusů je rozšířit lidské poznání a lépe tak porozumět chování zvířecího a zprostředkovaně i lidského těla. Při takových laboratorních výzkumech se zjišťují reakce zvířat na různé podněty a zásahy do jejich těla. Podnětem mohou být kupříkladu elektrické šoky, podávání léků, drog, či naopak odepření potravy a vody, odloučení mláďat od matek apod. Takto využívaná zvířata mají obvykle v mozku implantované elektrody, aby vědci mohli sledovat jejich mozkovou aktivitu. Vědci využívají zvířata jako modely lidských emocí. Uměle zvířata infikují určitými nemocemi nebo u nich vyvolají příznaky těchto nemocí, přičemž následně zkoumají mechanismus jejich působení a hledají způsoby, jak je léčit. V případě potenciálních léků pak na zvířatech zkoušejí účinnost a bezpečnost, aby mohly být použity v lékařství. Není sporu o tom, že zvířata podrobovaná těmto pokusům, trpí. O spolehlivosti takových pokusů můžeme spekulovat, neboť u zvířat se mohou konkrétní nemoci rozvíjet zcela odlišným způsobem než u lidských jedinců, stejně tak reakce na látky nebo léky mohou být rozdílné.
I přes současný trend velkých firem, tedy omezování testování látek na zvířatech, stále existuje velké množství společností, které otázka testování na zvířatech nezajímá. Díky opatřením, které chystá Evropská unie, se, doufejme, bude toto drastické číslo postupně snižovat.
Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak zamezit strádání a týrání zvířat, je pokusy vůbec neprovádět. Postupně se prosazují alternativní metody, které lze využívat, aniž by docházelo k využívání zvířat. Ať už jsou to klinické výzkumy, epidemiologické studie, pitvy, pokusy na tkáních či jiné výzkumné metody, vždy jde o vhodnější a etičtější alternativu než je testování na zvířatech.
Nechcete-li kupovat výrobky, které byly testovány na zvířatech, seznam firem, které testování neprovádějí, najdete např. na www.ochranazvirat.cz nebo na www.caringconsumer.com.

KFC....Jak to tam chodí??

29. května 2007 v 20:27 | Peťulla |  Videa
KFC....Jak to tam chodí?? Docela humus, co??? Taky si říkám.... A pak si dejde..."Dozlatova propečená stehýnka se speciální omáčkou", co?? :-!"

Jako docela hnusný :(

29. května 2007 v 20:23 | Peťulla |  Videa
Hlavně hodně nechutný (mimo jiné) jak tam zhruba v 00,24 do ní řízne a pak z ní stříká ta krev...Fuj!!Opice na testy :(

28. května 2007 v 14:09 | Peťulla |  ___testování - články
This is vivisection
A ještě jak tam má tu malinkou :(

Lidi, kteří testují!!

27. května 2007 v 14:20 | Peťulla |  ___testování - fotky
Potkat tyhle lidi na ulici (sou to Amíci - bohužel pro mě!!) tak jim naflušu do xichtu, do zadnice jim nacpu kilo dynamitu a zapálím to.. Sednu si a budu pozorovat, jak to na ně působí.... Kdyby ste mě nepochopili, tak tohle je jen kapka z moře lidí, kteří provádějí testy :-/

Tattoo

27. května 2007 v 14:05 | Peťulla |  ___pro pobavení - fotky
To sem sice nepatří, ale dotyčná osoba má asi hodně ráda vlky :)


Jedna animka :)

27. května 2007 v 13:54 | Peťulla |  ___pro pobavení - fotky

Kachny

27. května 2007 v 13:51 | Peťulla |  ___týrání - fotky
Je to hrozný, co?? Už né jen psi, kočky, opice..... teď už i kachny.... Prý sou nemocné.... Ale ..kdyby byly, proč je nikdo neutratí?? proč se musí trápit zbytečně, když každýmu, kdo má alespoň trochu inteligence, musí bejt jasný, že stejně - dříve či později - zemřou!!

PAPíR NA PODEPSANI PETICE PROTI TýRání ZVIRAT

27. května 2007 v 13:41 | Peťulla |  ___petice - jak pomoct?
Prosím vás srdečně aby ste se podepsali pod tento článek svým pravým jménem i příjmením aby ste zde zanechali váš email pokud souhlasíte s větou:


"Nesouhlasím s tím aby se nevinná zvířata ubíjeli,zabíjeli a testovalo se an nich mnoho přípravků nebo se využívali pro svou srst.Tímto vás pane Velvyslanče(té země kde budeme žádat o zákon) se pokusil zažádatz o zákon v kterém by se jednalo o zákazu testování,ubíjení a jiných věcí na zvířatech.Nám by se také nelíbilo kdyby se na nás testovala třeba řasenka,prášek na praní a jiné....Všichni víme že se to dá zkoušet testovati i hormonálně...."


Děkuji

Bannery pro náš blog

27. května 2007 v 13:37 | Peťulla |  My a blog
Tak tady sem vytvořila 2 bannery pro náš blog, www.prava-vzirat.blog.cz. Kdyžtak, pokud chcete, můžete to dát k sobě, ať už do spřátelených nebo jen tak.

Propaganda, odkazy

26. května 2007 v 14:58 Propaganda, odkazy...
Jiné weby s touto problematikou
Nezařazené
Buď na stažení, nebo na kouknutí

Jak pomoct?

26. května 2007 v 14:52 Jak pomoct?
Rubrika, která není zařazená
Ať už mailové, netové nebo písemné - připojte se!

Fotky

26. května 2007 v 14:49 | Z převozů a transportů, aneb jak trpí |  Fotky
Fotky, který nejsou vůbec pěkný, a těžko zařaditelný.
V jakých podmínkách jsou zvířata zabíjena?
Fotky, který dokazují, že je zvířat škoda!
Z převozů a transportů - aneb - Jak trpí!
Testování - jak to vypadá?
Proč je trápit?? Proč ne, že??

Co si myslíte o...

26. května 2007 v 14:40 Co si myslíte o...
Vaše názory na testování
Co si myslíte o týrání
Nezařaditelné